Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Piedzīvojumu vasara 2020

sif-jauns-kras


Piedzīvojumu vasara 2020

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta ietvaros tiek organizēta piedzīvojumu un radošās atpūtas nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometne tiks organizēta viesu namā Satekas, Vecumnieku novadā.

Projekta mērķa grupa – 30 bērni un jaunieši no sociāla riska ģimenēm, sociālās aprūpes centriem un audžuģimenēm un vecāki, aizbildņi un likumiskie pārstāvji no 20 – 40.

Nometnes mērķis ir sniegt bērniem iespēju lietderīgi un saturiski pavadīt brīvo laiku, nodrošinot arī jaunas zināšanas. Dot iespēju bērniem atklāt sevī jaunus talantus un prasmes, par kurām, iespējams, līdz šim pat vecāki nav aizdomājušies. Veidot bērnus par pilsoniski aktīviem cilvēkiem, ar labām komunikāciju un sadarbības prasmēm un spējām.

Nometnē tiks izmantotas šādas apmācību metodes:
• mācīties darot – aktivitātes dabā, dabas pētniecība, vērošana, pārgājiens;
• grupu darbs – saliedēšanās un komunikācijas uzdevumi, sacensības u.c.;
• rituāli kā metode – ugunskura diskusijas, rīta uzdevums, komandas dziesmas, u.c.;
• radošās darbnīcas – apgūstot dažādas radošās prasmes, veidošana, krāsošanas, aplicēšana,
improvizācija, deja, mūzika;
• pieredzes stāsti no profesionāļiem – atbalstīt vecākus bērnus un dot iespēju jaunajiem
līderiem piedalīties nometnes veidošanā un aktivitāšu vadīšanā;
• personīgā izaugsme – jebkuram no dalībniekiem ir iespēja sevi attīstīt, izaicināt un iegūt jaunu pieredzi. Nometnes laikā dalībnieki dosies pārgājienā, izspēlēs dažādas spēles, piedalīsies radošās un sporta nodarbībās, vienu dienu dosies ekskursijā pa tuvējo apkārtni, diskutēs par aktuālajām tēmām, spēlēs nakts spēli, veidos priekšnesumus un piedalīsies citās jēgpilnās dienas un vakara aktivitātēs.

Nometnes noslēguma dienā – sestdienā plānots, ka aktivitātēs var piedalīties ar bērnu un jauniešu likumiskie pārstāvji, un tā tiek veidota kā nometnes ģimenes diena.

Amount of Grant Awarded: 10000,00 EUR / 7 028.04 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/07
Project Promoter: Biedrība “A-Vision”
Place of implementation: Vecumnieku novads, Zemgale
Duration of the project: 01.07.2020.-01.10.2020.
 


Date of printing: 23.06.21