sif-jauns-kras


Ģimenes spēks – kopā izzināt, ieraudzīt, iesaistīties!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir radīt iespēju Krustpils novada ģimenēm dažādot brīvā laika pavadīšanu, vienas ģimenes locekļiem iesaistoties dažādu jomu kopīgās aktivitātēs, veicinot izpratni par ģimeniskas kopīgas atpūtas daudzveidību un iespējām kopīgi jēgpilni atpūsties dabā, intelektuālās un praktiskās nodarbēs.

Projekta mērķauditorija: Krustpils novada pašvaldības ģimenes ar bērniem, jebkurā to sastāvā, tajā skaitā iesaistot arī vecvecākus.

Projekta ietvaros plānoti sekojoši pasākumi:
1. Zinātnieku darbnīcas: Interaktīvi izglītojošs pasākums, kas bērniem kopā ar vecākiem sniegs iespēju kopā pavadīt laiku, veidojot pozitīvu attieksmi par intelektuālām nodarbēm. Rezultatīvais rādītājs – 2 pasākumi (Variešu pagastā un Mežāres pagastā), kopējais iesaistīto dalībnieku skaits – 80.
2. Erudīcijas spēle: Brīvā laika pavadīšanas pasākums, kas ļaus ģimenēm apzināt komandas darba vērtību un tā nozīmi kopēju mērķu sasniegšanai.
Rezultatīvais rādītājs – 2 pasākumi (Krustpils pagastā un Vīpes pagastā), kopējais iesaistīto dalībnieku skaits – 60.
3. Pārgājiens apkārt Marinzejas ezeram: Aktīvās atpūtas pasākums, kas ģimenēm ļaus apzināt sava novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, veicinot piederības sajūtu un lokālpatriotismu.
Rezultatīvais rādītājs – 1 pasākums, iesaistīto dalībnieku skaits – 30.
4. Brīvdabas kvests: Aktīvās atpūtas pasākums, kas veicinās dalībnieku savstarpējo sadarbību, kā arī ļaus izprast katra ģimenes locekļa individuālās spējas – vadītāja, līdera, atbildības, erudīcijas, u.c.
Rezultatīvais rādītājs – 1 pasākums, iesaistīto dalībnieku skaits – 40.

предоставил финансирование: 4867,00 EUR / 3 420.55 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/14
Исполнитель проекта: Krustpils novada pašvaldība
Место реализации: Krustpils novada pašvaldība, Zemgale
Период проетка: 01.07.2020.-31.10.2020.