Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Nometne bērniem Aizputē “Radoši un izzinoši”[..]

sif-jauns-kras


Nometne bērniem Aizputē “Radoši un izzinoši”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta mērķis – veidot bērnu jaunradei un attīstībai labvēlīgu sociālo vidi Aizputes novadā, veicināt ģimenes kopības sajūtu, izpratni par ģimenes vērtībām. Noorganizēt radošu un izglītojošu 10 dienu nometni Aizputes novada jaunākā skolas vecuma bērniem, lai veicinātu bērnu jaunradi un personības izaugsmi, ģimeņu iesaisti. Nometne organizēta 2 posmos: katrs ilgs 5 dienas. Kopā 10 dienas. Plānotas 2020.gada jūlijā un augustā.
Projekta mērķa grupa 50 Aizputes novada 1. -3. klašu skolēni un viņu vecāki.

Nometnes ietvaros paredzēts:
1. Izglītojošā diena;
2. Dabas izzinošā diena;
3. Sporta/Veselības diena;
4. Radošo darbnīcu diena /Praktisko darbu diena;
5. Mākslas un mūzikas diena.

Katrā dienā plānotas vairākas nodarbības.

Tiks nodrošināta projekta publicitāte. Informācija par projektu tiks ievietota gan projekta sākumā, gan pēc projekta noslēguma Aizputes novada mājas lapā, sociālajā vietnē Facebook, interneta vietnēs www.rekurzeme.lv un www.aizputesnovads.lv.

Amount of Grant Awarded: 7229,25 EUR / 5 080.75 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/34
Project Promoter: Aizputes novada dome
Place of implementation: Aizpute, Kurzeme
Duration of the project: 01.07.2020.-31.10.2020.
 


Date of printing: 07.03.21