sif-jauns-kras


Varavīksnes tilts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta ietvaros sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi "Sociālais dienests" tiks organizēta dienas nometni 20 Rēzeknē dzīvojošajiem bērniem, vecumā no 7 – 10 gadiem.

Nometnes laikā bērniem būs iespēja iesaistīties izglītojošās aktivitātēs ar mūzikas, sporta un mākslas elementiem, kā arī no jauna atklāt pilsētu un tās apkārtni, apmeklējot bērniem draudzīgas vietas un tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem. Tāpat, sekojot LSK pamatprincipiem un vērtībām, bērniem būs iespēja apgūt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu un tikties ar Rēzeknes VUGD pārstāvjiem, lai uzzinātu par rīcību ārkārtas situācijās. Nometni vadīs pieredzējuši pedagogi un kā viesi nometnē viesosies pieaicinātie speciālisti no VUGD, pašvaldības utt.

Informācija par pieteikšanos nometnei tiks izplatīta ar Sociālā dienesta starpniecību un pieteikties tai varēs ikviens pilsētas iedzīvotājs, kuram ir bērni vecumā no 7-10 gadiem.

Piešķirtais finansējums: 2202,68 EUR / 1 548.05 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/19
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (Latgales komiteja)
Īstenošanas vieta: Rēzekne, Latgale
Īstenošanas ilgums: 15.07.2020.-30.08.2020.