sif-jauns-kras


“Sports vieno!”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta mērķis – veicinās vecāku un bērnu attiecību uzlabošanas un ģimenes labvēlīgas vides veidošanos.

Projekta mērķgrupa 20 ir jaunieši ar volejbola priekšzināšanām un viņu vecāki.

Projektā plānota 6 dienu diennakts nometne. Nometne norisināsies Engures novada kempingā "Abragciems".

Projekta aktivitātes vērstas uz ģimenes sadarbības vecināšanu caur sportu. Vecākiem kopā ar jauniešiem plānots vienas dienas seminārs ar psihologu, kas caur spēlēm un uzdevumiem veicinās savstarpējās sapratnes un ģimenes vērtību stiprināšanu. Otrā nometnes daļa paredzēta tikai jauniešiem, kur, stiprinot volejbola spēles iemaņas, caur sporta disciplīnu tiks apgūtas tādas kompetences kā pienākums, cieņa un atbildība. Ģimeniskās vērtības tiks stiprinātas arī vakarēšanā pēc sportiskās dienas. Nometnes noslēguma dienā vecāki ar jauniešiem atkal satiksies kopīgu uzdevumu un mērķu sasniegšanā sporta laukumā neformālās sporta spēlēs.

Amount of Grant Awarded: 4078,80 EUR / 2 866.60 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/26
Project Promoter: Biedrība “AB volejbola klubs”
Place of implementation: Engures novada pašvaldība, Rīgas reģions
Duration of the project: 01.07.2020.-31.08.2020.