Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > Vides izglītības nometne “Gribu un varu dzīvot zaļ[..]

sif-jauns-kras


Vides izglītības nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi!”

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Description

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Apes novada ģimenēm pēc ārkārtējās situācijas perioda, organizējot vides izglītības nometni bērniem.
Projekta mērķa grupa 30 bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem.

Projekta ietvaros 2020.gada 3. – 7.augustā Apes novada Vidagā tiks organizēta diennakts vides izglītības nometne "Gribu un varu dzīvot zaļi!", kurā piedalīsies 30 Apes novada bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Dalībnieki dzīvos telšu pilsētiņā.

Nometne tiks organizēta kā dabas iepazīšanas un izpētes nometne, kurā dalībnieki dosies ekspedīcijās, pārgājienā, nakts trasītē, veiks eksperimentus, apgūs brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā, veidos vides objektus, sportos, attīstīs prasmi sadarboties, pašapkalpošanās iemaņas, mācīsies izstrādāt un ievērot noteikumus, darbosies radoši un atbildīgi pret vidi.

Information

Amount of Grant Awarded: 3805,53 EUR / 2 674.54 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/05
Project Promoter: Biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši””
Place of implementation: Apes novada pašvaldība, Vidzeme
Duration of the project: 02.07.2020.-07.09.2020.

Documents

Documents