sif-jauns-kras


Vides izglītības nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi!”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Apes novada ģimenēm pēc ārkārtējās situācijas perioda, organizējot vides izglītības nometni bērniem.
Projekta mērķa grupa 30 bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem.

Projekta ietvaros 2020.gada 3. – 7.augustā Apes novada Vidagā tiks organizēta diennakts vides izglītības nometne "Gribu un varu dzīvot zaļi!", kurā piedalīsies 30 Apes novada bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Dalībnieki dzīvos telšu pilsētiņā.

Nometne tiks organizēta kā dabas iepazīšanas un izpētes nometne, kurā dalībnieki dosies ekspedīcijās, pārgājienā, nakts trasītē, veiks eksperimentus, apgūs brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā, veidos vides objektus, sportos, attīstīs prasmi sadarboties, pašapkalpošanās iemaņas, mācīsies izstrādāt un ievērot noteikumus, darbosies radoši un atbildīgi pret vidi.

предоставил финансирование: 3805,53 EUR / 2 674.54 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/05
Исполнитель проекта: Biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši””
Место реализации: Apes novada pašvaldība, Vidzeme
Период проетка: 02.07.2020.-07.09.2020.