Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > ”KOPĀ DARĪT – KOPĀ RADĪT”

sif-jauns-kras


”KOPĀ DARĪT – KOPĀ RADĪT”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Search projects

Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt ģimeniskās vērtības, veicinot kvalitatīvu bērnu un vecāku kopā pavadīto laiku, attīstot radošumu, iepazīstot modernās tehnoloģijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Projekta konkrētie mērķi ir:
1) attīstīt bērnos un vecākos radošumu un iedvesmot vairāk laika pavadīt kopā;
2) veidot sabiedrībā pozitīvu attieksmi par dažādām ģimenēm;
3) iesaistīt ģimenes ar bērniem koprades kustības attīstībā Valmierā un apkārtnē;
4) attīstīt ilgtspējīga dzīvesveida idejas ģimenēs.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Valmieras un apkārtējo novadu bērnu vecāki un bērni. Lai veicinātu ģimenes saliedētību, ģimenisko vērtību veidošanu un kopā darīšanas un radīšanas prieku, bērniem kopā ar vecākiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties dažādās izzinošās un aizraujošās darbnīcās profesionāļu pavadībā, iesaistot modernas tehnoloģijas.

Viens no priekšnosacījumiem stipru ģimeņu izveidei un pastāvēšanai ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks vecākiem ar bērniem. Projekta ietvaros tiks organizētas 8 radošās darbnīcas un viens interaktīvs konkurss vecākiem ar bērniem par ilgtspējīga dzīvesveida jautājumiem, lai veicinātu ģimeņu saliedētību, kā arī veidotu izpratni par ilgtspējīga dzīvesveida kustību, kas tik ļoti aktuāls jauno ES prioritāšu kontekstā, kā arī ir viena no Latvijas un Valmieras attīstības stratēģijas prioritātēm. Projektā aktīvi uzrunāsim daudzbērnu ģimenes un sociālajiem riskiem pakļautās ģimenes, lai dotu iespēju un motivētu iesaistīties tās ģimenes, kurām ir ierobežotākas iespējas līdzīga veida aktivitātēs piedalīties ikdienā.

Darbnīcas notiks Valmieras koprades darbnīcā DARE, kur ir izveidotas atvērtas, ģimenēm draudzīgas un ikvienam interesentam pieejamas koprades telpas ar modernām tehnoloģijām, ko var izmantot ikviens interesents.

Darbnīcu norise plānota laika posmā no 01.07-15.10.2020. Tiks īstenotas 8 radošās darbnīcas un viens interaktīvs konkurss plašākas sabiedrības uzmanības piesaistei. Darbnīcās vecākiem ar bērniem būs iespēja kopīgi veidot dažādus interjera priekšmetus un rotaļlietas, kombinējot otrreiz pārstrādājamus materiālus ar jauniem. Visās aktivitātēs ģimenes varēs iepazīties un izmantot koprades darbnīcā DARE esošās iekārtas un kvalificētu pasniedzēju pavadībā izmēģināt jaunākās tehnoloģijas (3D printerus, skenerus, pildspalvas, lāzergriezēju, sietspiedi utt.). Darbnīcu rezultātā tiks radītas lietas, ko dalībnieki varēs ņemt uz mājām par piemiņu no kopā darbošanās pieredzes.

Amount of Grant Awarded: 6694,05 EUR / 4 704.61 LVL;
Project number: 2020.LV/ĢDP/27
Project Promoter: Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”
Place of implementation: Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzeme
Duration of the project: 01.07.2020.-31.10.2020.
 


Date of printing: 07.03.21