sif-jauns-kras


Izglītojoša un atraktīva vasaras nometne Jēkabpils aizbildņiem un viņu bērniem “Krāsaini sapņi”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta ietvaros tiks organizēta izglītojoša un atraktīva dienas nometni Jēkabpils administratīvajā teritorijā dzīvojošiem aizbildņiem un viņu bērniem. Nometnes laikā bērni lietderīgi pavadīs skolas brīvdienas – piedalīsies atpūtas un sporta aktivitātēs, radošajās darbnīcās, izzinās Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī atraktīvā veidā atsvaidzinās zināšanas, kas būs nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas 1.septembrī. Bērnu nodarbības un aktivitātes notiks vairākās grupās atbilstoši bērnu vecumam (pirmsskolas, sākumskolas, pusaudži). Kamēr bērni pieredzējušo speciālistu vadībā būs aizņemti dažādās aktivitātēs un ekskursijās, viņu vecāki/ aizbildņi apgūs aizbildņu apmācības programmu, iegūstot zināšanas, spējas un prasmes pilnvērtīgai bērnu aprūpei un audzināšanai.

Nometnes dalībniekiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes telpās un dabā, tajā skaitā:
• Pētniecisks pārgājiens ar orientēšanās uzdevumiem un fiziskām aktivitātēm Krustpils pilī un Krustpils saliņā (bērniem);
• Izzinoša ekspedīcija "Sauszemes un ūdens kukaiņu pētīšana dabiskā vidē Jēkabpils Mežaparkā" (bērniem);
• Radošās darbnīcas – zīmēšana, krāsošana, veidošana, aplicēšana, kolāžu veidošana (bērniem);
• Sporta diena "Jēkabpils Mežaparkā" – veselīga dzīvesveida stiprināšanai kopā ar fizioterapeiti (visai ģimenei) – iespēja izaicināt savu ķermeni un pārbaudīt fiziskās spējas. Bauda prātam un ķermenim;
• Māla trauku veidošana – katra bērna iztēles un radošo spēju attīstības veicināšanai (bērniem);
• Erudīcijas konkurss "Jautrais zinātnieks" – eksperimentu un triku apgūšana un demonstrēšana (bērniem);
• Prezentācijas un izstādes veidošana – "Tu vari visu, ko patiesi vēlies", nometnes noslēguma pasākums (visai ģimenei);

Kamēr bērni nometnes vadītāja, pedagogu, sociālā darbinieka, fizioterapeita un citu atbalsta personu vadībā jautri un izzinoši pavadīs brīvo laiku, viņu vecāki/aizbildņi pieredzējušo speciālistu – psihologa, jurista un sociālā darbinieka vadībā apgūs aizbildņu apmācības programmu 64 stundu apjomā:
1) Drošas piesaistes veidošana;
2) Ģimenes un citu bērnam nozīmīgu saikņu saglabāšana;
3) Pozitīva disciplinēšana;
4) Bērna pozitīvas pašapziņas veicināšana;
5) Bērna attīstība līdz skolas vecumam;
6) Bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā;
7) Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un aizbildnības tiesiskie aspekti;
8) Kā aizbildnim palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam;
9) Atkarību ietekme uz bērna attīstību.

предоставил финансирование: 9350,00 EUR / 6 571.22 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/35
Исполнитель проекта: Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”
Место реализации: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Zemgale
Период проетка: 01.07.2020.-30.09.2020.