sif-jauns-kras


“KALEIDOSKOPS”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta ietvaros tiks organizēta bērnu dienas nometne "KALEIDOSKOPS" , kas plānota no 2020.gada 10. līdz 14. augustam – 5 dienas. Nometnes vieta – Dricānu ciema pirmsskolas izglītības ēka. Dažu aktivitāšu īstenošanai tiks izmantotas pagasta bibliotēkas, jauniešu centra "Kukuži" un jauno vecāku un bērnu klubiņa telpas.

Projekta mērķa grupa – 20 bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kā arī 40 bērnu vecāki vai vecvecāki, 30 ģimenes – sporta dienas dalībnieki.

Bērnu nometnes aktivitātes –
• dažāda satura radošās darbnīcas – zīmēšana uz papīra, koka, asfalta; auduma apgleznošana, tērpu darināšana;
• grāmatu pasaules un tēlu iepazīšana, lasītprasmes veicināšana;
• mūzikas un sporta nodarbības;
• vides iepazīšana un eksperimenti ar vides objektiem;
• lekcijas un diskusijas par bērnu audzināšanu un veselību bērnu vecākiem
• nometnes noslēguma pasākums – ģimeņu sporta diena

Piešķirtais finansējums: 1509,75 EUR / 1 061.06 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/09
Projekta īstenotājs: Dricānu kultūras biedrība “Auseklis”
Īstenošanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Latgale
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.-30.09.2020.