Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020 > “Jauniešu nometne “Patstāvīga dzīve””

sif-jauns-kras


“Jauniešu nometne “Patstāvīga dzīve””

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta ietvaros plānotā dienas nometne "Patstāvīgā dzīve" sešu dienu nometne paredzēta 24 dalībniekiem: 15 līdz 17 gadus veciem jauniešiem.

Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei.

Projekta mērķa grupa – jaunieši, kuri dzīvo un/ vai mācās Rīgā, t.sk. četri jaunieši (16%) no ārpusģimenes aprūpes (t.i., jaunieši no aizbildņu ģimenēm vai no audžuģimenēm, vai tiešā partnera RBJC aprūpē esošie jaunieši, ko piesaista projekta partneris RBJC). Nometnē interaktīvu apmācību formā klātienē (vai attālināti) tiks apgūtas tēmas, kas aktuālas mūsdienu jauniešiem: profesijas izvēle un karjera; komunikācija un saskarsmes prasmes (t.sk. digitālā vidē); veselīgas attiecības draugu lokā, ģimenē un darba vidē; fiziskā un mentālā veselība; ekonomisks un videi draudzīgs dzīvesveids u.c.

Nometnes dalībnieki uzlabos socializācijas un patstāvīgās dzīves prasmes, izspēlēs dzīves situācijas, ar kurām ikdienā saskaras pieaugušie, kā, piemēram, budžeta plānošana, saimniecības organizēšana, darba meklējumi, CV sagatavošana, pieteikšanās vakancei un darba intervija. Programmā tiks iekļauti sportiski, veselīgi un radoši uzdevumi, palīdzot apgūt sadarbības prasmes, ieviešot ikdienā jaunus paradumus un veicinot veselīgu dzīvesveidu.

Nometnē piedalīsies arī jaunieši no ārpusģimenes aprūpes, kuriem jo īpaši vajadzīgs atbalsts, domājot par nākotnes izglītības un profesijas izvēli un patstāvīgas dzīves uzsākšanu.

Nometnes laikā iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs jauniešiem apzināties un attīstīt savus talantus un individualitāti, sniegs atbalstu personības pilnveidošanā, kā arī iedvesmos dažādu jaunu, sadzīvē noderīgu dzīves prasmju apguvei un ieviešanai savā ikdienā.

Piešķirtais finansējums: 6950,60 EUR / 4 884.91 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/22
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Īstenošanas vieta: Rīgas pašvaldība, Rīgas reģions
 


Drukāšanas datums: 20.01.21