sif-jauns-kras


Bērnu un jauniešu vasaras piedzīvojumu nometne “Detektīvs Kalmess 2020”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta ietvaros tiks organizēta nometne.

Nometnes mērķis ir organizēt bērniem un jauniešiem kvalitatīvu atpūtu, pilnveidojot bērnu un jauniešu mūzikas, dejas un mākslas prasmes ar dažādiem attīstošiem uzdevumiem starp dažādām sociālām un etniskām grupām.

Nometnes apakš tēma ir "Ekspedīcija okeānā". Vēl nebijusi situācija, detektīvam jādodas ekspedīcijā okeāna dzīlēs, kur uzdarbojas astoņkājis ar saviem sabiedrotajiem, bet vai pie visām nekārtībām būs vainīgs tikai viņš....? To caur deju, dziesmām, mūziku un sporta aktivitātēm centīsies noskaidrot pats detektīvs Kalmess.

Nometnes ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes (radošā muzicēšana, rokdarbu darbnīcas, horeogrāfijas elementu apgūšana, dekorāciju un tērpu darināšana, našķu darbnīca, pārgājieni, orientēšanās, diskusijas, izklaidējošās aktivitātes, noslēguma pasākums ar vecākiem. (priekšnesumi, iegūto prasmju pielietošana, kā arī vecāku iesaistīšana).

Nometnes mērķa grupa ir 9-15 gadīgi bērni un jaunieši, kas arī ir tiešie ieguvēji, pastarpināti labuma guvēji ir viņu vecāki vai aizbildņi. Nometnē ir paredzēts darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri vēlas kvalitatīvi un aktīvi atpūsties, kā arī izglītoties mūzikas, dejas un mākslas jomā.

предоставил финансирование: 2671,35 EUR / 1 877.44 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/12
Исполнитель проекта: Biedrība “Izglītības laboratorija”
Место реализации: Rīgas reģions
Период проетка: 17.07.2020.-15.08.2020.