sif-jauns-kras


Ģimeņu dialogi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis veicināt ģimenisko vērtību un ģimeņu saikņu stiprināšana Engures pagasts.

Projekta mērķa grupa 120 Engures novada ģimeņu locekļi.

Projekta ietvaros paredzēts pasākums "Ģimeņu dialogi" notiks 2020. gada septembrī, kādā no sestdienām Apšuciema kultūras centrā.
Pasākuma mērķis ir veicināt ģimenes vērtības apzināšanos, godināt zvejniekciemu dzimtas un veicināt ģimeņu saliedētību piekrastē, atjaunojot senu tradīciju Engurē.

Pasākumā ģimenes viktorīnas formātā izzinās savas saknes – pagasta, ciema un iedzīvotāju, tādējādi stiprinot savu piederību un identitāti kā stipras zvejniekciemu dzimtas, sajust tādas cilvēciskas vērtības kā ģimene un mīlestība. Pasākuma pamata ideja ir aizgūta no 1981.gadā dibinātā interešu kluba "Ģimenes dialogi". Šoreiz piedalīsies tās ģimenes, kas jau tradicionāli ir piedalījušās šajos pasākumos. Pasākuma vadīs kāds no engurnieku iemīļotiem aktieriem vai radošām personībām, kas organizēs dažādus ar humoru saistītus jautājumus, kā arī pasākuma noslēgumā būs muzikāls priekšnesums. Pasākumā būs vairākas aktivitāšu zonas ar radošo darbnīcu, uzdevumiem bērniem un pieaugušajiem, akcentējot arī piederību piekrastei. Piemēram, kā sasiet stipru jūrnieka mezglu – tikpat stipru kā ģimenes saites!

предоставил финансирование: 1500,00 EUR / 1 054.21 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/24
Исполнитель проекта: Engures pagasta pārvalde
Место реализации: Engures pagasts, Rīgas reģions
Период проетка: 03.08.2020.-30.09.2020.