sif-jauns-kras


Ģimenes dienas svinēšanas maratons #ĢimenesDienaKatruDienu2020

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta ietvaros tiks organizēta kampaņa – Ģimenes dienas svinēšanas maratons #ĢimenesDienaKatruDienu2020.

Projekta mērķa grupa ir ģimenes cilvēki – mammas, tēti, arī vecmāmiņas, vectētiņi, audžuvecāki u.c. ģimenes cilvēki (kopā plānots iesaistīt 10 000).

ĢimenesDienaKatruDienu2020 ir Ģimenes dienas svinēšanas maratons un Latvijas ģimeņu godināšana vienlaikus.
Tieši šogad, 2020. gadā, kad sabiedrības kopējās veselības vārdā ģimeņu ikdiena noris citādi, nekā ierasts, ģimenes ir pelnījušas saņemt īpašu uzmanību, novērtējumu un sirsnīgu paldies.

Ģimenes dienu oficiāli atzīmē maijā, taču 2020.gads daudzu ģimeņu atmiņās paliks kā ilgs, skaists, bieži vien arī grūts kopā būšanas laiks, ko ir vērtīgi fiksēt kā zināmu laika zīmi.

Projekta galvenās aktivitātes:
- Ģimeņu atziņas - aicinājums ģimenēm, daloties ar jauniegūtajām atklāsmēm par savas ģimenes spēku krīzes mesto izaicinājumu priekšā;
- Krājuma "Latvijas Ģimeņu atziņas 2020" izdošana – elektroniskā formātā, iekļautas vismaz 100 atziņas. Krājums lejupielādējams, pārsūtāms, citējams;
-Tipiskais Ģimenes foto 2020 – akcija, kurā ģimenes aicinātas sociālajos tīklos publicēt savu 2020.gada tipiskāko ģimenes foto, izmantojot tēmturi #ĢimenesDienaKatruDienu2020
- Ģimeņu ikdienas iemūžināšana dokumentālā foto žanrā – piedalās ģimenes no dažādiem Latvijas reģioniem (bildes paredzētas foto izstādei, kā arī atziņu krājuma ilustrēšanai);
- Foto izstāde "ĢimenesDienaKatruDienu2020" - virāla izstāde ar Latvijas ģimeņu ikdienu Covid-19 gadā.

предоставил финансирование: 8915,50 EUR / 6 265.85 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/38
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Fonds Mammām un Tētiem”
Место реализации: Rīgas reģions
Период проетка: 18.06.2020.-31.10.2020.