sif-jauns-kras


Aizputes novada Ģimeņu diena

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta ietvaros paredzēts ģimeņu dienas pasākums.

Projekta mērķa grupa: 665 pasākuma apmeklētāji – bērni un jaunieši, vecāki, vecvecāki.

Pasākuma norises vieta ir sadalīta divās teritorijās:
1. Aizputes novada sporta centra "Lejaskurzeme" Aizputes vidusskolas stadionā, kur plānotas ģimeņu komandu sportiskās aktivitātes "Ģimeņu olimpiāde";
2. Aizputes pilsētas Tirgus laukumā notiks dažādas izklaides aktivitātes, koncerts, tirdziņi u.c.
Pasākuma mērķis ir šo dienu padarīt īpašu ģimenei tā, lai tā paliktu kā gaišs un priecīgs vasaras noslēguma piedzīvojums.

Piešķirtais finansējums: 6396,00 EUR / 4 495.13 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/33
Projekta īstenotājs: Aizputes novada dome
Īstenošanas vieta: Aizputes novada pašvaldība, Kurzemes reģions
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.-31.10.2020.