Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


GPB Brīvprātīgo komandas izveide

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - izveidot aktīvu brīvprātīgo komandu 13 cilvēku sastāvā un izstrādāt brīvprātīgā darba pamatprogrammu, saskaņā ar kuru brīvprātīgie iesaistīsies GPB darbā un palīdzēs īstenot organizācijas mērķus. Brīvprātīgo komandā paredzēts iesaistīt pēc iespējas dažādāka dzīvesgājuma, izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības biedrus, tai skaitā cilvēkus ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas tikai nesen uzsākuši dzīvi Latvijā. Brīvprātīgie saņems arī nepieciešamās apmācības un apliecinājumus par veikto brīvprātīgo darbu, kas dos iespēju konkurēt darba tirgū.

Projekts dos iespēju divām dažādām mērķa grupām – vietējiem iedzīvotājiem un cilvēkiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu – satikties, iesaistīties jēgpilnā darbā un pašpalīdzības aktivitātēs. Projekts arī veicinās GPB kā kustības attīstību, ļaujot tai efektīvāk īstenot tādus būtiskus mērķus kā atbalsta sniegšana bēgļiem un negatīvu stereotipu mazināšana par šiem cilvēkiem caur viņu saskarsmi, iepazīšanos un sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem.

Kopumā projekts veicinās dinamisku integrācijas procesu un dos pienesumu spēcīgākas un saliedētākas sabiedrības izveidē.

предоставил финансирование: 6 995,15 EUR / 4 916.22 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/066/06
Исполнитель проекта: Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
Место реализации: Rīga, Rīgas plānošanas reģions
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.