Начало > NVO fonds 2020 > Pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana Pierīgas par[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana Pierīgas partnerībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - veicināt nevalstisko organizāciju kapacitāti Olaines, Mārupes un Babītes novados, uzlabojot to kompetences, veicinot savstarpējo sadarbību un popularizējot to darbību.

Projekta mērķa grupa - Babītes, Mārupes un Olaines novadu NVO un iedzīvotāji.

Projekta aktivitātes: divu dienu apmācības "Pieredzes lidojums" jauniešiem par inetrneta un mediju pratību, apmācību cikls iedzīvotājiem par projektu vadību un 6 meistarklases, lai veicinātu interešu aizstāvību un pilnveidotu prasmes sociālo kampaņu rīkošanai, kā arī NVO atbalsta punkta koordinators veicinās publicitāti par pilsonisko sabiedrību un tās aktivitātēm "Pierīgas partnerības" teritorijā.

Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrības „Pierīgas partnerība" kā Babītes, Mārupes un Olaines novadu NVO atbalsta punkta darbība, savstarpēja sadarbība un informācijas aprite organizāciju vidū Jauniešu vidū tiks veicināta izpratne par interneta un mediju pratību. Iedzīvotāji gūs izpratni par kampaņu veidošanu sociālajos medijos, kopienu iniciatīvu attīstīšanu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu.

предоставил финансирование: 6 955,64 EUR / 4 888.45 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/062/10
Исполнитель проекта: Biedrība "Pierīgas partnerība"
Место реализации: Babītes, Mārupes un Olaines novadi
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.