Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Aktīvs seniors Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta virsmērķis - senioru interešu aizstāvēšana un problēmu risināšanas informācijas tīkla izveidošana.

Projekta mērķi - iesaistīšana IT tīklos; interešu aizstāvēšana visās pieejamās institūcijās, apvienībās; sadarbība senioru kopienās; ilgtspējīgas attīstības interešu aizstāvības programma.

Projekta mērķa grupa - Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus; pasākumu dalībnieki - seniori, dažāda vecuma un dzimuma – 623 personas.

Projekta galvenās aktivitātes - izglītošanās semināri; interešu aizstāvība; Latvijas senioru kopienu tīkla veidošana; „Latvijas vienaudžu" salidojuma dalībnieku aicināšana; LR Saeimas apmeklējums „Seniors Saeimā"; informācijas izplatīšana, video uzņemšana; mērķa grupas ieteikumi.

Projekta rezultāti: tiks izglītoti seniori; tiks aizstāvētas senioru intereses; tiks izveidots kopienu tīkls; tiks organizētas Senioru dienas LR Saeimā; tiks izplatīta informācija; tiks izvērtēts projekts.

предоставил финансирование: 6 927,86 EUR / 4 868.93 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/003/13
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Senioru kopienu apvienība"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.