Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Uzlādē Krāsās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - attiecībā uz jauniešu dzīvi pilsētā, ir svarīgi piedāvāt jauniešiem kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas (lai tā vietā jaunieši nenodarbotos ar sabiedrībai nelabvēlīgiem procesiem), kā arī parādīt, ka jauniešu līdzdalība saskaņā ar jaunajiem Eiropas jaunatnes politikas mērķiem, ir kas viegli saprotams un sasniedzams - jaunieši var līdzdarboties pilsētvides attīstībā un sajust atbalstu no vadošajām iestādēm savu ideju īstenošanas procesā.

Sadarbojoties ar A/S "Sadales Tīkls" piedāvāt jauniešiem vecumā no 16 līdz 30 gadiem radošas izpausmes "audeklu", t. i. vizuāli sabojātas vai novecojušas elektrības apakšstaciju ēkas, un nodrošināt ar vizuālās mākslas meistarklasēm, visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem un resursiem skaistākas pilsētas radīšanai.

Projektā plānots:
- vasaras periodā iesaistīt pilsētas māksliniekus brīvprātīgajā darbā (īpaši jauniešus, taču piesaistot arī pieredzējušas personas mentoringam un jauniešu atbalstam, kopīgai darbībai ar pēc iespējas labāku kvalitāti) radošā projektā, sniedzot iespēju mākslinieku un jauniešu skatījumam par košāku Rīgu kļūt par pašizpausmes avotu modernākai apkārtnei;
- piedāvāt Rīgas un Rīgas apkaimes jauniešiem kvalitatīvu laika pavadīšanas iespēju vasarā, atbalstot jauniešu līdzdalību un izaugsmi;
- atjaunot vismaz 15 elektrības apakšstacijas Rīgas administratīvajā teritorijā (Purvciems, Pļavnieki un Mežciems);
- organizēt performances pie katras apakšstacijas pēc krāsošanas, aicinot vietējos iedzīvotājus uz atvērtām diskusijām un pikniku.

предоставил финансирование: 6 350,00 EUR / 4 462.81 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/037/15
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Latvijas Kultūras izaugsmes fonds"
Место реализации: Rīgas administratīvā teritorija
Период проетка: 06.01.2020.-31.10.2020.