Sākums > NVO fonds 2020 > Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķ[..]

sif-jauns-kras


Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis – turpināt sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, panākot tendenci, ka problēma, ko šobrīd izprot varas gaiteņos, ir jāiznes publiskajā telpā un jāizskaidro, ka tā ir mūsu kopējā problēma.

Projekta mērķa grupas – iedzīvotāji, biedrības biedri, mediji.

Projekts sniegs ieguldījumu biedrības veiktspējas pieaugumā, pievēršot vietējās kopienas un mediju uzmanību vides saudzēšanas tēmai, rosinot nededzināt, bet šķirot mūsu pašu radītos atkritumus. Pamatojumam tiks veikts pētījums par atkritumu dedzināšanas kaitīgumu, iedzīvotāju aptauja par attieksmi un paradumiem atkritumu šķirošanā un dedzināšanā, vides kampaņa veloorientēšanās pasākuma veidā un informatīvā kampaņa medijos, veidojot sabiedrības attieksmi kā par kopējo rūpi vides veselības saglabāšanā. Tiks izveidots video par biedrības darbību un ikviena iespējām tajā iesaistīties.

Pēc veiktā pētījuma un iedzīvotāju aptaujas apkopojuma rezultātā izstrādātajiem secinājumiem tiks izveidota priekšlikumu kopa iesniegšanai atkritumu poligona "Dziļā vāda" administrācijai un saistītajām pašvaldībām vai to atkritumu apsaimniekotājiem.

Projekta rezultātā biedrībā iesaistīsies jauni biedri un brīvprātīgie, lai sadarbojoties Latvijā uzturētu aktuālu vides veselības tēmu šodien un nākotnē.

Piešķirtais finansējums: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/059/19
Projekta īstenotājs: Biedrība “Vides iniciatīvu centrs”
Īstenošanas vieta: Krustpils novads, Jēkabpils pilsēta
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.-31.10.2020.