Sākums > NVO fonds 2020 > Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības kapaci[..]

sif-jauns-kras


Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības kapacitātes stiprināšana tuberkulozes skarto cilvēku atbalstam un sabiedrības informēšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - veicinot tuberkulozes profilaksi, mazināt stigmu un aizspriedumus; nodrošināt izpratni par tuberkulozes skarto cilvēku problēmām un vajadzībām tuberkulozes ārstēšanas laikā; veicināt starpsektoru sadarbību integrētai, uz personu vērstai tuberkulozes pacientu aprūpei, lai nodrošinātu cilvēktiesības un ētikas principu ievērošanu attiecībā uz tuberkulozes pacientiem un viņu ģimenēm.

Projekta mērķa grupas – tuberkulozes pacienti un viņu tuvinieki; biedrības biedri un darbinieki; sabiedrības daļa ar augstu risku slimot ar tuberkulozi.

Projekta laikā tiks izstrādāta visaptveroša, informatīva mājas lapu par tuberkulozi, kā arī īstenota Pasaules Tuberkulozes dienas kampaņa, kas uzlabos sabiedrības informētību tuberkulozes jautājumos, tādejādi veicinot efektīvu tuberkulozes profilaksi sabiedrībā un īpaši augstas tuberkulozes riska grupās. Projekts veicinās starpsektoru sadarbību tuberkulozes pacientu aprūpē, sniedzot uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas psihosociālā atbalsta nodrošināšanai tuberkulozes skartajiem. Projekta laikā tiks uzlabota biedrības kapacitāte interešu aizstāvības, politikas līdzdalības, publiskās komunikācijas un organizācijas finansiālās ilgtspējības jautājumos, lai turpmāk vēl efektīvāk strādātu tuberkulozes pacientu un sabiedrības labā.

Piešķirtais finansējums: 6 845,39 EUR / 4 810.97 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/017/20
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība"
Īstenošanas vieta: Rīga un Upeslejas, Stopiņu novads
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020.-31.10.2020.