Sākums > NVO fonds 2020 > Nītaureņi – resurss idejām

sif-jauns-kras


Nītaureņi – resurss idejām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - stiprināt biedrības cilvēkresursu kapacitāti, lai nodrošinātu regulāru atbalstu vietējai kopienai ideju īstenošanā un pilsoniskās aktivitātes sekmēšanā.

Projekta mērķa grupa - vietējās kopienas aktīvie un pasīvie cilvēki visos vecumos, kopā aktivitātēs iesaistīties vismaz 200 dalībnieku.

Projekta ietvaros vietējai kopienai tiks nodrošināta iespēja biedrības birojā izmantot resursus, iegūt informāciju un lietderīgi pavadīt brīvo laiku biedrības darbinieku vadībā; tiks organizētas vismaz 8 mērķtiecīgas pilsoniskās sabiedrības aktivitāti veicinošas darbības, piemēram, tikšanās, mācības, interešu aizstāvības aktivitātes, priekšlikumu vēstuļu gatavošana, izbraukuma aktivitātes ar biedrības aktivitāšu telti u.c., kas organizētas pēc kopienas pieprasījuma; tiks organizētas vismaz 8 brīvprātīgā darba aktivitātes vietējās kopienas labā; tiks apkopoti un aprakstīti vismaz 100 līdzdalības piemēri no "Nītaureņu" darbības pieredzes.

Piešķirtais finansējums: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/073/21
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi""
Īstenošanas vieta: Amatas novads, Nītaures pagasts
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020.-31.10.2020.