Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Nītaureņi – resurss idejām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - stiprināt biedrības cilvēkresursu kapacitāti, lai nodrošinātu regulāru atbalstu vietējai kopienai ideju īstenošanā un pilsoniskās aktivitātes sekmēšanā.

Projekta mērķa grupa - vietējās kopienas aktīvie un pasīvie cilvēki visos vecumos, kopā aktivitātēs iesaistīties vismaz 200 dalībnieku.

Projekta ietvaros vietējai kopienai tiks nodrošināta iespēja biedrības birojā izmantot resursus, iegūt informāciju un lietderīgi pavadīt brīvo laiku biedrības darbinieku vadībā; tiks organizētas vismaz 8 mērķtiecīgas pilsoniskās sabiedrības aktivitāti veicinošas darbības, piemēram, tikšanās, mācības, interešu aizstāvības aktivitātes, priekšlikumu vēstuļu gatavošana, izbraukuma aktivitātes ar biedrības aktivitāšu telti u.c., kas organizētas pēc kopienas pieprasījuma; tiks organizētas vismaz 8 brīvprātīgā darba aktivitātes vietējās kopienas labā; tiks apkopoti un aprakstīti vismaz 100 līdzdalības piemēri no "Nītaureņu" darbības pieredzes.

предоставил финансирование: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/073/21
Исполнитель проекта: Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi""
Место реализации: Amatas novads, Nītaures pagasts
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.