Home > NVO fonds 2020 > Poļu kultūras darbnīca Jēkabpilī

sif-jauns-kras


Poļu kultūras darbnīca Jēkabpilī

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir: stiprināt Latgales reģiona nevalstisko organizāciju (poļu biedrību) kapacitāti informatīvajā jomā, nodrošinot biedru apmācības un atbalsta pasākumus. Poļi Latvijā ir mazākumtautība un ir aktīvie pilsoņi, labi iekļāvušies sabiedriskajā dzīvē, un tomēr vēlas saglabāt savas poliskās tradīcijas un saknes. Ar šo projektu vēlāmies stiprināt pilsonisko sabiedrību veidojot savstarpējus kontaktus, jēkabpiliešus dziļāk iepazīstināt ar poļu kultūru un tradīcijām.

Projekta mērķa grupas: biedrības „RODACY" biedri; Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu iedzīvotāji; NVO biedri – mazākumtautību un latviešu biedrību pārstāvji; Latvijas Poļu Savienības biedri.

Projekta īstenošana atbalstīs dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību, kas var pozitīvi ietekmēt mazākumtautību līdzdalību vietējās kopienas dzīvē. Projekta aktivitātes tiešā veidā vērstas kopīgu pasākumu īstenošanai.

Amount of Grant Awarded: 2924,00 EUR / 2 055.00 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/034/22
Project Promoter: Biedrība „ RODACY”
Place of implementation: Jēkabpils
Duration of the project: 01.03.2020.-31.10.2020.