Sākums > NVO fonds 2020 > Savu kultūrtelpu veidojam paši

sif-jauns-kras


Savu kultūrtelpu veidojam paši

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta vispārīgais mērķis – popularizēt novadpētniecību kā platformu pilsoniskai līdzdalībai, savstarpēji sadarbojoties vairākām paaudzēm un interešu grupām, lai paaugstinātu iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Projekta tiešais mērķis - nodrošināt biedrības pamatdarbību un attīstību.

Projekta mērķa grupa – biedri, partneri, dažādas sabiedrības grupas.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts darbības plāns 3 gadiem, nodrošināta IT tehnoloģiju uzturēšana un papildināšana, veikta datu analīze un apstrāde, izveidota orientēšanās spēle, organizēti 3 pasākumi – akcija biedru piesaistei, biedru un interesentu tikšanās, pasākums par projekta rezultātiem.
Projekta rezultātā palielināsies biedru un partneru skaits, sakārtota vēsturiskās informācijas un datu sistēma, radot savstarpēju uzticēšanos un aktīvāku līdzdalību, izveidota biedrības vizuālā identitāte un palielināta atpazīstamība, radīti mūsdienīgi/inovatīvi instrumenti sabiedrības, īpaši jauniešu, iesaistei un organizācijas mērķu sasniegšanai, iesniegti priekšlikumi pašvaldības rīcībpolitikas plānošanai.

Piešķirtais finansējums: 6 997,89 EUR / 4 918.15 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/026/23
Projekta īstenotājs: Biedrība “Pērses krasts”
Īstenošanas vieta: Zemgale, Kokneses novads, Koknese
Īstenošanas ilgums: 15.03.2020.-31.10.2020.