Home > NVO fonds 2020 > Drosme uzdrīkstēties!

sif-jauns-kras


Drosme uzdrīkstēties!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis - aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.

Projekta mērķa grupas - bērni un jaunieši ar invaliditāti - kustību traucējumiem; ģimenes, kas audzina bērnus jauniešus ar invaliditāti- kustību traucējumiem; nevalstiskās organizācijas (sadarbības partneri).

Projekta ietvaros tiks nodrošināta mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, sadarbība ar citām NVO, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.
Plānotie projekta rezultāti – būtiski uzlabota esošā situācija un ievērotas mērķauditorijas cilvēktiesības – veicināta līdzdalības demokrātija, aizstāvēti labas pārvaldības principi, ierobežota uz invaliditāti vērsta diskriminācija un vardarbība, ieviesta ES direktīva pilnvērtīga atbalsta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Amount of Grant Awarded: 6 998,44 EUR / 4 918.53 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/006/24
Project Promoter: Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.03.2020.-31.10.2020.