Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Par stabilāku rītdienu!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un sniegt iespējas iesaistīties sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, attīstot biedrības izaugsmi un stiprinot Latvijas CF biedrības ilgtspēju.

Projekta mērķa grupas - biedrības biedri; sabiedrības pārstāvji; Eiropas, Latvijas valsts un pašvaldību iestādes/institūcijas.

Projekta aktivitātes vērstas divos virzienos: nodrošināt līdzšinējās biedrības darbības turpināšanu medicīnisko, juridisko u.c. izglītības jautājumu risināšanā un sekmēt mūsdienīga sadarbības mehānisma attīstīšanu, mudinot biedrības biedrus piedalīties aktivitātēs kopā ar līdzīgām organizācijām un iegūt prasmes aizstāvēt savas pilsoniskās tiesības.

Projekta aktivitātes notiks Rīgā un Viesītes novadā, to laikā plānots organizēt saviem un citu NVO sadarbības partneru biedriem 2 seminārus, iesaistot dažādu organizāciju un profesiju pārstāvjus; piedalīties dažādās 8 valsts iestāžu organizētās sabiedriskās apspriešanās, komisijās un citās sanāksmēs; nodrošināt 40 konsultācijas, iesniegt 3 ierosinājumus.

предоставил финансирование: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/052/27
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība"
Место реализации: Rīga, Viesītes novads, Jēkabpils pilsēta
Период проетка: 01.01.2020.-31.10.2020.