Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Diskusiju cikls „Demokrātijai ikviens ir svarīgs!”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis – veicināt jaunatnes līdzdalības līmeni sabiedrības attīstībā un lēmumu pieņemšanā, īpaši starp jauniešiem NEET situācijā un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām (bērnu nami, krīzes centri, maznodrošinātās ģimenes, minoritāšu pārstāvji).

Projekts ietver sevī 7 neformālās informatīvās aktivitātes: lekcijas un diskusijas ar Rīgas skolu 9.-12.klašu skolniekiem, un Rīgas bērnu namu audzēkņiem, īpaši jauniešiem NEET situācijā un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām (bērnu nami, krīzes centri, maznodrošinātās ģimenes, minoritāšu pārstāvji).

Aktivitāšu ietvaros jaunieši iegūs padziļinātas zināšanas par demokrātiskās sabiedrības principiem, ar kuru palīdzību katrs sabiedrības dalībnieks spēj izteikt savas idejas, atrast domubiedrus un sākt mainīt pasauli uz labo pusi; brīvprātīgo darbu; pilsonisku atbildību; brīvprātīgo darbu mehānismiem, ar kuru palīdzību „mazs cilvēks" spēj aizstāvēt savas intereses un sākt mainīt pasauli uz labāko pusi.

Projekta rezultātā visaktīvākie jaunieši iegūs iespēju pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, kopā ar biedrības biedriem un brīvprātīgiem, sarīkojot sociālo akciju – performanci „Maini pasauli – domā plašāk".

предоставил финансирование: 6224,48 EUR / 4 374.59 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/042/29
Исполнитель проекта: Biedrība "Kultūras Biedrība "Alternatīvā Realitāte""
Место реализации: Rīga
Период проетка: 01.02.2020.-31.09.2020.