Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Darbojamies, līdzdarbojamies!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt jauniešu un lēmuma pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu.

Projekta mērķa grupas - Krustpils un Jēkabpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām, politiķi, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

Projektā visas aktivitātes būs vērstas jauniešu līdzdalības uz strukturētā dialoga starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem veicināšanu.

Projekta galvenās aktivitātes:
- apmācības jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par to, kas ir līdzdalība, tās būtību un veidiem, kā arī līdzdalības iespējām vietējā un nacionālā līmenī;
- "Projektu darbnīca"- iniciatīvu projektu sagatavošana;
- iniciatīvu projektu īstenošana vietējā pašvaldībā;
- video stāsta veidošana;
- noslēguma pasākums (projekta gaitā gūto iespaidu, atziņu, rezultātu, arī video stāsta prezentācija).

Projekts stiprinās jauniešu pašapziņu, veicinās jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas. Projekts izglītos lēmumu pieņēmējus par nepieciešamību iesaistīt jauniešus sabiedriskajos un politiskajos procesos.

предоставил финансирование: 5 095,20 EUR / 3 580.93 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/061/30
Исполнитель проекта: Biedrība ‘’Silta sirds’’
Место реализации: Krustpils novads un Jēkabpils novads
Период проетка: 01.08.2020.-31.10.2020.