Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2020 > Nebaidies, iespējas ir tavās rokās!

sif-jauns-kras


Nebaidies, iespējas ir tavās rokās!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis - nodrošināt vardarbībā cietušo sieviešu apmācību, spēcināšanu un stiprināšanu visos sociālos līmeņos, mazinot stereotipus, nodrošinot dzimumu līdztiesības integrēšanu, cilvēktiesību un sieviešu tiesību izpratnes veidošanu; īpaši pievēršot uzmanību, vardarbības pret sievieti izskaušanas, izglītības veicināšanas un stereotipu izskaušanas jomām.

Mērķa grupa- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas (pazemotās un vardarbībā cietušās sievietes), ģimenes ar bērniem.

Projektā plānotais rezultāts:
- izveidot vardarbībā cietušajām sievietēm atbalsta grupu Ziemeļlatgalē, kurā tiek veikts preventīvais darbs, izglītošana un atbalsts, tādējādi rūpējoties par personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ psiholoģiskā klimata uzlabošanu, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu par cilvēktiesībām un humānismu;
- informatīva izdevuma-rokasgrāmatas izveide cilvēkiem, kuri cieš no pazemošanas, vardarbības ģimenē un sabiedrībā. Rīkoties preventīvi, proaktīvi un līdzatbildīgi bērnu tiesību aizsardzības un līdztiesības jautājumos;
- veicināt sieviešu un bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi, uzklausot un ņemot vērā viņu domas un viedokli.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 6362,00 EUR / 4 471.24 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/048/31
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva”"
Īstenošanas vieta: Balvu pilsēta, Balvu novads, Baltinavas novads, Viļakas pilsēta, Viļakas novads, Rugāju novads
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020.-31.10.2020.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli