Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Nebaidies, iespējas ir tavās rokās!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - nodrošināt vardarbībā cietušo sieviešu apmācību, spēcināšanu un stiprināšanu visos sociālos līmeņos, mazinot stereotipus, nodrošinot dzimumu līdztiesības integrēšanu, cilvēktiesību un sieviešu tiesību izpratnes veidošanu; īpaši pievēršot uzmanību, vardarbības pret sievieti izskaušanas, izglītības veicināšanas un stereotipu izskaušanas jomām.

Mērķa grupa- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas (pazemotās un vardarbībā cietušās sievietes), ģimenes ar bērniem.

Projektā plānotais rezultāts:
- izveidot vardarbībā cietušajām sievietēm atbalsta grupu Ziemeļlatgalē, kurā tiek veikts preventīvais darbs, izglītošana un atbalsts, tādējādi rūpējoties par personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ psiholoģiskā klimata uzlabošanu, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu par cilvēktiesībām un humānismu;
- informatīva izdevuma-rokasgrāmatas izveide cilvēkiem, kuri cieš no pazemošanas, vardarbības ģimenē un sabiedrībā. Rīkoties preventīvi, proaktīvi un līdzatbildīgi bērnu tiesību aizsardzības un līdztiesības jautājumos;
- veicināt sieviešu un bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi, uzklausot un ņemot vērā viņu domas un viedokli.

предоставил финансирование: 6362,00 EUR / 4 471.24 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/048/31
Исполнитель проекта: Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva”"
Место реализации: Balvu pilsēta, Balvu novads, Baltinavas novads, Viļakas pilsēta, Viļakas novads, Rugāju novads
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.