Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Atbalsts brīvprātīgajam darbam dzelzceļu mantojuma vidē

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba organizēšanu un realizēšanu dzelzceļu mantojuma vidē, iesaistīt brīvprātīgos industriālā mantojuma saglabāšanas lēmumu pieņemšanā, kā arī stiprināt biedrības administratīvo un talku popularizēšanas kapacitāti.

Projekta mērķa grupas - biedrības biedri, iedzīvotāji.

Projekta ietvaros tiks finansētas materiālu, instrumentu, kā arī pakalpojumu izmaksas brīvprātīgo talku organizēšanai, kā arī augsti kvalificētu darbu veikšana talku starplaikos. Tiks organizēts efektīvs talku sagatavošanās darbs, tajā skaitā iesaistot celtniecības tehniku, lai maksimāli saturīgi un efektīvi izmantotu brīvprātīgo darbu talku laikā, tā sasniedzot maksimālo kopējo rezultātu. Tiks uzlabota biedrības kapacitāte administratīvo darbu veikšanai, lai popularizētu brīvprātīgo talkas un komunicētu ar sabiedrību par tām, kā arī piesaistītu jaunus brīvprātīgos.

Projekta rezultātā tiks koptas brīvprātīgā darba tradīcijas, popularizētas tās plašākai sabiedrībai, stiprināta sabiedrības māka sadarboties un iesaistīties kopīgu mērķu (industriālā mantojuma) saglabāšanā, lēmumu pieņemšanā par mantojuma kolekcionēšanas un atjaunošanas prioritātēm, pierādīta spēja saglabāt būtiskas kulturālās vērtības ar pilsoniskas sabiedrības pūlēm.

Amount of Grant Awarded: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/011/35
Project Promoter: Biedrība “Bānīša Draugu klubs”
Place of implementation: Ķekavas novada Baložu pilsēta, Olaines novads
Duration of the project: 02.03.2020.-31.10.2020.