Home > NVO fonds 2020 > Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē

sif-jauns-kras


Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis - veicināt Kurzemes jauniešu iesaistīšanos savas tuvākās apkārtnes uzlabošanā, tā paaugstinot piederības sajūtu Latvijas valstij.

Projekta mērķa grupa – jaunieši no dažādiem Kurzemes reģiona novadiem, kuri vēlas un ir ieinteresēti plānot un veikt brīvprātīgā darba aktivitātes.

Projektā notiks aktivitātes Kurzemes jauniešiem, lai paaugstinātu viņu piederības sajūtu Latvijai, iemācoties pamanīt nepieciešamos uzlabojumus tuvākā apkārtnē, plānot šos uzlabojumus un padarot labus darbus, tā attīstot arī savas kompetences, kas var būt noderīgas turpmākajā dzīvē.

Projekta rezultātā iedzīvotāji, tai skaitā jaunieši, jūtas atbildīgi par kopienā vai pašvaldībā notiekošajiem procesiem un ir gatavi tajos piedalīties.

Amount of Grant Awarded: 6999,00 EUR / 4 918.93 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/009/38
Project Promoter: Biedrība “Mantinieki”
Place of implementation: Priekules novads, Gramzdas pagasts
Duration of the project: 01.05.2020.-31.10.2020.