Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - veicināt Kurzemes jauniešu iesaistīšanos savas tuvākās apkārtnes uzlabošanā, tā paaugstinot piederības sajūtu Latvijas valstij.

Projekta mērķa grupa – jaunieši no dažādiem Kurzemes reģiona novadiem, kuri vēlas un ir ieinteresēti plānot un veikt brīvprātīgā darba aktivitātes.

Projektā notiks aktivitātes Kurzemes jauniešiem, lai paaugstinātu viņu piederības sajūtu Latvijai, iemācoties pamanīt nepieciešamos uzlabojumus tuvākā apkārtnē, plānot šos uzlabojumus un padarot labus darbus, tā attīstot arī savas kompetences, kas var būt noderīgas turpmākajā dzīvē.

Projekta rezultātā iedzīvotāji, tai skaitā jaunieši, jūtas atbildīgi par kopienā vai pašvaldībā notiekošajiem procesiem un ir gatavi tajos piedalīties.

предоставил финансирование: 6999,00 EUR / 4 918.93 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/009/38
Исполнитель проекта: Biedrība “Mantinieki”
Место реализации: Priekules novads, Gramzdas pagasts
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.