Home > NVO fonds 2020 > Kopā radīt iespējas

sif-jauns-kras


Kopā radīt iespējas

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir dialoga veidošana starp diasporu un remigrācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem (tostarp arī kultūras saglabāšanas un latviskās izglītības veicinātājiem diasporā), ņemot par pamatu Latvijas diasporas Īrijas remigrantu pieredzi un piemērus, kā arī potenciālo remigrantu ieteikumus, lai meklētu kopīgus risinājumus un sagatavotu ieteikumus tam, kā remigrācijas procesu padarīt efektīvāku.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas diaspora Īrijā, īpaši pēdējā laika (2000. – 2020.gads) emigranti.

Projekts tiek īstenots atbilstoši NVO fonda programmas virsmērķim, kas cita starpā paredz veicināt un paaugstināt iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Projekta plānotie rezultāti:
- noorganizētas divas paneļdiskusijas remigrācijas procesa uzlabošanai, katrā paneļdiskusijā piedaloties vismaz pieciem ar remigrācijas jautājumiem Latvijā saistītajiem valsts vai sabiedrisko institūciju darbiniekiem;
- sagatavots "Ideju, atziņu un secinājumu kopums remigrācijas veicināšanai", kas izplatīts diasporā un ir izraisījis interesi un reakciju.

Amount of Grant Awarded: 6850,00 EUR / 4 814.21 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/031/40
Project Promoter: Biedrība "Īrijas latviešu nacionālā padome"
Place of implementation: Riga Region
Duration of the project: 01.05.2020.-31.10.2020.