Sākums > NVO fonds 2020 > Līdzdalības māksla

sif-jauns-kras


Līdzdalības māksla

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt līdzdalības un kopienas mākslas aktivitātes Latvijā, izglītojot pašvaldību un nevalstiskā sektora kultūras darba organizatorus šādu aktivitāšu īstenošanā, tādējādi veicinot kultūras demokratizāciju un pilsonisko aktivitāti dažādos Latvijas reģionos.

Projekta mērķa grupas: pašvaldību kultūras darba organizatori; Nevalstisko kultūras organizāciju biedri un darbinieki.

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par labas prakses piemēriem līdzdalības un kopienas mākslas jomā, izstrādāti tiešsaistes mācību materiāli un organizēti reģionālie semināri, izglītojot kultūras darbiniekus.

Projekta rezultātā tiks apkopota informācija par līdzdalības un kopienas mākslas projektu īstenošanas iespējām Latvijā, piedāvājot bezmaksas izglītojošos materiālus tiešsaistē. 85 kultūras darbinieki būs iepazīstināti ar līdzdalības un kopienas mākslas pasākumu īstenošanas metodēm klātienes semināros, gūstot motivāciju īstenot sociāli nozīmīgus kultūras projektus ar plašu sabiedrības līdzdalību.

Piešķirtais finansējums: 6960,41 EUR / 4 891.80 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/076/44
Projekta īstenotājs: Biedrība “Culturelab”
Īstenošanas vieta: Rīga; Kurzemes reģions – Kuldīgas novads, Kuldīga; Latgales reģions – Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020.-31.10.2020.