sif-jauns-kras


Domā — dari!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projekta "Domā — dari!" mērķis ir sabiedriski nozīmīga satura veidošana laikrakstā "Saldus Zeme", kvalitatīvas žurnālistikas radīšana, melu dekonstrukcija un lasītāju medijpratības veicināšana.

Rakstu sērijā, aktualizējot un pētot notiekošo Saldus un Brocēnu novadā, pašvaldībās, ekonomikā, lauksaimniecībā, politikā, izglītībā, veselības aizsardzībā un kultūrā, veicināsim lasītājos pilsonisko aktivitāti, valstisko apziņu, lokālpatriotismu, kritisku domāšanu, ieinteresētību un atbildīgumu par notiekošo reģionā un problēmu risinājumu meklēšanu. Izmantojot dažādus žurnālistikas žanrus (rakstus, aprakstus, intervijas un reportāžas) tiks panākta viedokļu dažādība un popularizēta latviskā kultūrtelpa.

предоставил финансирование: 12949,33 EUR / 9 100.84 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/05/15
Исполнитель проекта: SIA “Saldus Zeme II”
Период проетка: 01.06.2020.- 31.12.2020.