Drukāt |

Sākums > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Tuvplānā…

sif-jauns-kras


Tuvplānā…

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

Projekta „Tuvplānā..." mērķis ir radīt pētnieciski analītisku rakstu sēriju par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem un procesiem Latvijas un vietējā mērogā, skaidrojot tos padziļināti, bet vispusīgi un saprotami. Izmantojot dažādus komunikācijas veidus, plānots iesaistīt sabiedrību aktualitāšu apspriešanā un motivēt viedokļu paušanai, tā veicinot piederības sajūtu, stimulējot kritisko domāšanu un atbildīgumu, ceļot iedzīvotāju valstisko pašapziņu.

Kopumā tiks sagatavoti un laikrakstā „Auseklis" publicēti 17 pielikumu par šādām tēmām:
• aktuālās situācijas analīze saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu un gaidāmajām vēlēšanām;
• valsts drošība un iespējamā rīcība krīzes situācijās;
• sabiedriskā transporta pieejamība, tā alternatīvas un nākotnes perspektīvas;
• reālās situācijas skaidrojums saistībā ar reemigrācijas plāna īstenošanu reģionā un ar to saistītām problēmām;
• diskusija ar izglītības iestāžu darbiniekiem par karjeras izglītības vispārējo situāciju un iespējamību lauku reģionos;
• sadarbojoties ar vietējām amatpersonām, izvērtēt pašvaldību ieguldījumu ceļu sakārtošanā, uzņēmējdarbības atbalstīšanā un veicināšanā;
• analizēt lauku iedzīvotāju dzīvesstilu un paradumu maiņu, meklējot efektīvākās iespējas dzīvot un strādāt laukos;
• sociālās un veselības aprūpes pieejamības kvalitāte un efektivitāte;
• tūrisms gan kā dzīvesstils, gan bizness un ar to saistītie riski;
• atkritumu šķirošana un otrreizējās pārstrādes nepieciešamība un reālās iespējas;
• kultūras notikumu un to ietekmējošo faktoru analīze un nākotnes tendenču vērtējums.

Par atsevišķām aktuālām tēmām tiks veikts padziļināts žurnālistu pētījums un taps skaidrojums, izmantojot iedzīvotāju viedokļu aptaujas.

Projekta laikā sagatavotie pielikumi tiks publicēti laikrakstā „Auseklis" un bez maksas būs lasāmi mājaslapas www.auseklis.lv sadaļā Projekti. Daļa auditorijas saņems informāciju sociālajos tīklos facebook un twitter ar saiti uz materiālu. Vidzemes TV raidījumā „Veiksmes formula" būs sižets, lai aktualizētu konkrēto tēmu un aicinātu paust viedokļus, kā arī iepazīstinātu plašāku auditoriju ar projektu un norādītu par iespējām bez maksas iepazīties ar tā saturu.

Piešķirtais finansējums: 13912,51 EUR / 9 777.77 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/07/09
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA AUSEKLIS"
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.- 31.01.2021.
 


Drukāšanas datums: 16.06.21