Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Laikraksts “Druva” novadu attīstībai

sif-jauns-kras


Laikraksts “Druva” novadu attīstībai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Mērķis ir analizēt, kā nacionāla un vietēja mēroga sabiedriski politiskie, ekonomiskie un kultūras procesi, valsts pārvaldes un pašvaldību normatīvie akti ietekmē Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Temati - ietekme uz teritorijas attīstību, valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, darba vietu nodrošinājumu, vietējās identitātes saglabāšanu, kā arī melu ziņu dekonstrukcija un medijpratības jautājumi.

Amount of Grant Awarded: 16134,18 EUR / 11 339.17 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/09/27
Project Promoter: SIA "CĒSU DRUVA"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.01.2021.