Начало > Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 202[..] > Laikraksts “Druva” novadu attīstībai

sif-jauns-kras


Laikraksts “Druva” novadu attīstībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2020

Поиск проектов

Mērķis ir analizēt, kā nacionāla un vietēja mēroga sabiedriski politiskie, ekonomiskie un kultūras procesi, valsts pārvaldes un pašvaldību normatīvie akti ietekmē Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Temati - ietekme uz teritorijas attīstību, valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, darba vietu nodrošinājumu, vietējās identitātes saglabāšanu, kā arī melu ziņu dekonstrukcija un medijpratības jautājumi.

предоставил финансирование: 16134,18 EUR / 11 339.17 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/09/27
Исполнитель проекта: SIA "CĒSU DRUVA"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.01.2021.