Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Laikraksts “Druva” novadu attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

Mērķis ir analizēt, kā nacionāla un vietēja mēroga sabiedriski politiskie, ekonomiskie un kultūras procesi, valsts pārvaldes un pašvaldību normatīvie akti ietekmē Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Temati - ietekme uz teritorijas attīstību, valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, darba vietu nodrošinājumu, vietējās identitātes saglabāšanu, kā arī melu ziņu dekonstrukcija un medijpratības jautājumi.

Piešķirtais finansējums: 16134,18 EUR / 11 339.17 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/09/27
Projekta īstenotājs: SIA "CĒSU DRUVA"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.- 31.01.2021.