Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Zinoša, vērtējoša, atbildīga kopiena pirms adminis[..]

sif-jauns-kras


Zinoša, vērtējoša, atbildīga kopiena pirms administratīvi teritoriālās reformas Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Projekts radīs iespēju «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» lasītājiem saņemt būtiskāko informāciju par administratīvi reģionālo reformu, kā arī dos iespēju piedalīties diskusijās par būtiskākajiem ar reformu un publiskā finansējuma izlietojumu saistītajiem jautājumiem. Tikai zinoša, kritiski domājoša un nacionālās kultūrvides vērtībās balstīta kopiena var būt stipras nacionālas valsts pamats, kas spēj garantēt tās ilgtspējīgu attīstību. Stiprināt šo pamatu – ir šī projekta mērķis.

Amount of Grant Awarded: 15290,17 EUR / 10 745.99 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/10/10
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novadu Ziņas"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.01.2021.