sif-jauns-kras


Dzīve pierobežā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

BDz projekta „Dzīve pierobežā" mērķis – pētīt un skaidrot dzīves aspektus pierobežā, stiprinot nacionālo kultūrtelpu, valstisko apziņu un kritisko domāšanu administratīvi teritoriālās reformas, dzīves kvalitātes, kultūru mijiedarbības kontekstā. BDz mērķauditorija (laikraksta BDz 11 000 lasītāju, www.bauskasdzive.lv 28 657 lietotāji, 3233 sekotāji Facebook) dzīvo Latvijas-Lietuvas pierobežas novados – Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku – tālab minēto tēmu aktualizācija ir nozīmīga.

предоставил финансирование: 10366,84 EUR / 7 285.86 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/17/12
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS DZĪVE"
Период проетка: 05.05.2020.- 31.01.2021.