Home > Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 202[..] > Piederība novadam dzīves kvalitātes ietekmētāja?[..]

sif-jauns-kras


Piederība novadam dzīves kvalitātes ietekmētāja?

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2020

Search projects

Projekta „Piederība novadam dzīves kvalitātes ietekmētāja?" mērķis ir sniegt pārbaudītu, no vienpusīga skatījuma brīvu informāciju par Administratīvi teritoriālās reformas un ar to saistīto izmaiņu ietekmi uz cilvēku dzīvi Smiltenes, Valkas un Strenču novados. Taps 7 laikraksta atvērumi, kuros meklēsim atbildes vai ir līdzvērtīgas iespējas lielajā Smiltenes un mazajā Valkas novadā, kura liktenis vēl neskaidrs. Pētīsim, ar kādām grūtībās saskaras reemigranti un vai to ietekmē piederība novadam. Materiālus izplatīsim drukātajā versijā, portālā un sociālajos tīklos.

Amount of Grant Awarded: 7611,20 EUR / 5 349.18 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/20/18
Project Promoter: SIA “Reģionu mediji” ("Ziemeļlatvija")
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.12.2020.