Начало > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspogu[..]

sif-jauns-kras


Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspoguļošana globālās krīzes apstākļos

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projekts «Rūjienas hronika – aktuālu lokālo notikumu atspoguļošana globālās krīzes apstākļos» vērsts uz regulāru objektīvas informācijas sniegšanu par aktuālāko konkrētajā laikposmā. Tēmu spektrs daudzpusīgs dažādām paaudzēm saprotamā formātā, aptverot svarīgākās jomas, kas būtiskas vietējai sabiedrībai.

Projekta mērķis, mazinot pārmaiņu radīto spriedzi, uzturēt saikni starp dažādām iedzīvotāju grupām un sniegt padziļinātu izpratni pārmaiņu procesos, kas skars konkrētas jomas un profesijas.

предоставил финансирование: 5500,00 EUR / 3 865.42 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/23/23
Исполнитель проекта: SIA "GRAFĪTS 3"
Период проетка: 01.05.2020.- 31.10.2020.