Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Latgales kultūrtelpa: problēmas, analīze un atspog[..]

sif-jauns-kras


Latgales kultūrtelpa: problēmas, analīze un atspoguļojums portālā lakuga.lv

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Projekts stiprinās un attīstīs Latgales kultūrtelpu, radot saturu portālā lakuga.lv, tādējādi reģiona iedzīvotājos veicinot patriotismu un piederības sajūtu latviskajai kultūrtelpai.

Rakstu sērijās tiks atspoguļoti valsts un pašvaldību amatpersonu viedokļi par Latgales kultūrpolitikas un citiem jautājumiem, latgaliešu valodas lietojumu, pētīts Latgales tēls, par latgaliešiem pastāvošie stereotipi vairāku desmitgažu garumā, atklāti latgaliešu pieredzes stāsti u.c. Lakuga.lv mērķauditorija ir latgaliešu valodas lietotāji un latgaliskās kultūras interesenti.

Amount of Grant Awarded: 9992,32 EUR / 7 022.64 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/26/34
Project Promoter: Biedrība “Latgolys Studentu centrs”
Duration of the project: 01.05.2020.- 31.12.2020.