Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > RAIDĪJUMU CIKLS “RĪCĪBAS PLĀNS 2020”

sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU CIKLS “RĪCĪBAS PLĀNS 2020”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Projekta mērķis ir sabiedrībā sensitīvu tēmu apzināšana kombinācijā ar atbilstošai problēmai sagatavotu konstruktīvu rīcības mehāniku – tādā veidā iedvesmojot sabiedrību sekot un iesaistīties identificēto problēmu mazināšanā.

Proti, valstī un reģionos pastāv virkne ļoti nozīmīgu, ilgstošu un vienojošu problēmu, piemēram, bezdarbs, krīzes pārvarēšana, reģionālā reforma, dramatiskie demogrāfijas rādītāji, emigrācija, korupcija, izglītības jautājumi, ekoloģisku raksturu jautājumi, u.c. trūkumi, par kuriem ierasts runā. Tomēr sabiedrībai daudz saistošāk ir dzirdēt risinājumus.

Līdz ar to SWH Rock piedāvā unikālu raidījumu sēriju "Rīcības plāns 2020" trīs mēnešu periodā – no 2020.gada jūnija līdz augustam, kura ietvaros ne tikai apzinās kādu no valsts mēroga problēmām (īpaši ņemot augsto problēmu aktualitāti praktiski ikvienā nozarē pēc COVID-19 radītajām sekām), bet ar pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas palīdzību izstrādās konstruktīvu, katrai raidījuma tematikai atbilstošu rīcības plānu, kurā tiks ņemts vērā sabiedrības viedoklis, aptaujāti un intervēti vietējie nozares un starptautiskie eksperti, analizēti problēmu cēloņi, pētīti citu valstu labie piemēri, pieredze un prakse. Raidījumu rezumē būs ar kvalitatīvas analīzes palīdzību veidoti konstruktīvi rīcības plāni, kas esošajā situācijā ir īpaši būtiski un svarīgi, jo krīzes pārvarēšana prasa noteiktas, mērķtiecīgas darbības, ne tikai problēmu apzināšanu.

Amount of Grant Awarded: 14930,21 EUR / 10 493.01 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/27/01
Project Promoter: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.08.2020.