Начало > Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 202[..] > Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldī[..]

sif-jauns-kras


Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldība un valsts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2020

Поиск проектов

Projekta " Informēta un aktīva sabiedrība – efektīva pašvaldība un valsts " publikācijas trīs aktivitātēs skaidro nozīmīgus notikumus valsts, Jēkabpils reģiona un apkārtējo pašvaldību kontekstā, parādot, kā tie maina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā cilvēki paši var ietekmēt valsts un pašvaldību institūciju lēmumus, kā arī popularizē reģiona kultūrvēsturiskās vērtības un latviskās dzīvesziņas saglabāšanu. Projekta īstenošanas laikā tiks sagatavotas vismaz 30 publikācijas.

предоставил финансирование: 11961,56 EUR / 8 406.63 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/29/13
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVĀ DAUGAVA"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.12.2020.