sif-jauns-kras


Sociālā joma Latgales reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Latgales reģions ir viens no mazāk apdzīvotiem un ekonomiski mazāk attīstītajiem reģioniem Latvijā. Laikraksta "Latgales Laiks" projekta mērķis: sociāli atbildīgā Latgale ir reģiona sociālās drošības atbalsts, kas vērsts uz trūcīgajiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, sociālās izslēgtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta uzdevums apvienot reģiona pašvaldību sociālo dienestu, visu sektoru sociālo pakalpojumu sniedzēju informāciju un snieg to lasītājiem, kā resursus reģiona sociālās kompetences paaugstināšanai īpaši saistībā ar COVID – 19 izplatību.

предоставил финансирование: 10791,74 EUR / 7 584.48 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/34/31
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LAIKS"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.01.2021.