Home > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Raidījumu “PUORMEJIS” veidošana

sif-jauns-kras


Raidījumu “PUORMEJIS” veidošana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

Raidījumu cikls "PUORMEJIS" (PĀRMAIŅAS – no latgaliešu rakstu valodas).

Projekta mērķis – stiprināt nacionālo kultūrtelpu Latgales latviešu (latgaliešu) valodā, valstisko apziņu, kritisko domāšanu, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu (t.sk. latgaliešu) valodas pamata.

Galvenās aktivitātes – izveidoti un pārraidīti 5 raidījumi, kuros analizēti Latgales sabiedriski politiskie, sociālekonomiskie un kultūras procesi.
Raidījumu tēmas – latgaliskā kultūrtelpa un valoda, pierobežas mediju telpa, ekonomika un uzņēmējdarbība, ES ārējā robeža, administratīvi teritoriālā reforma.

Pamata mērķa auditorija: 35-50 g.v Latgales iedzīvotāji.

Amount of Grant Awarded: 9995,49 EUR / 7 024.87 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/40/35
Project Promoter: Biedrība “Latgolys Producentu Grupa”
Duration of the project: 01.06.2020.- 30.11.2020.